;

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Ιουνίου 2023


Πατήστε:

- στο βέλος  στο άνω δεξιά μέρος του προγράμματος για λήψη.

- εδώ για μηνιαία αποστολή του προγράμματος στο e-mail σας.